Divine Liturgy (in Slovak)

Divine Liturgy (in Slovak)

Božská liturgia v slovenskom jazyku (kázeň v anglickom jazyku) – každú nedeľu o 10.30 hod. Skontrolujte zmeny tu a na facebookovej stránke.